top of page
Szukaj

Skąd się właściwie wziął networking?

Networking dotyczy w zasadzie wszystkich aspektów życia społecznego.

To dzięki niemu idee przekształcają się w działania, działania uzyskują synergię, a wyniki są dystrybuowane zarówno wszerz, jak i w głąb struktur społecznych.

Dzieje się tak zarówno w polityce, edukacji, kulturze, jak i wszelkich innych przejawach działań, które wychodzą poza obręb wąskich grup.

Śmiało można założyć, że bez networkingu (jakkolwiek rozumianego) nie byłoby rozwoju różnych cywilizacji. Te bowiem opierają się na współpracy wszystkich elementów, które je tworzą.

W kontekście stricte biznesowym networking istnieje tak naprawdę od początku istnienia handlu.


Według zachowanych materiałów już w czasach starożytnych istniały formy współpracy w sieci. Pierwotni kupcy i handlowcy wymieniali między sobą towary i usługi, aby ułatwić wzrost gospodarczy w swoich społecznościach.
Współczesna koncepcja networkingu biznesowego zaczęła nabierać kształtu podczas rewolucji przemysłowej, kiedy to ludzie zaczęli tworzyć stowarzyszenia zawodowe dla osób o podobnych poglądach, które łączyły wspólne zainteresowania lub zawód. Stowarzyszenia te często organizowały spotkania, na których członkowie mogli wymieniać się pomysłami, omawiać trendy w swojej branży i budować relacje z innymi specjalistami w swojej dziedzinie. Ten rodzaj nieformalnych spotkań ostatecznie przekształcił się w to, co dziś nazywamy "spotkaniami networkingowymi" - możliwość dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej, inwestorów i innych osób do nawiązania kontaktów na poziomie osobistym, a także przedyskutowania potencjalnych możliwości współpracy lub inwestycji w firmach innych osób.Dzisiejszy networking to już bardzo konkretna technologia zachowań, która dostarcza narzędzi do sprawnego nawiązywania i podtrzymania kontaktów w świecie, gdzie najcenniejszym dobrem jest czas i zaufanie.


bottom of page